Usługi Autoryzowanego Doradcy dla ONICO S.A. w restrukturyzacji świadczy

Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie.

Informacje dla inwestorów

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji                                                                                                                     ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Emitent", "Spółka") na podstawie art. ...

Zmiany w Zarządzie ONICO S.A.

Zarząd Onico SA informuje, iż w dniu 1 października 2019 r. Pan Andrzej Kociubiński został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako Prezes Zarządu Spółki Onico SA.

Grupa ONICO przekroczyła 3 mld zł przychodów w 2018 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy ONICO w 2018 roku wyniosły 3,06 mld zł, o blisko 9 procent więcej niż rok wcześniej. To drugi najlepszy wynik w historii spółki, nieznacznie niższy od rekordowych przychodów na poziomie 3,15 mld zł, osiągniętych w 2016 roku. ...

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Informacje dla Inwestorów i Wierzycieli

05.09.2022
Informujemy, iż Spółka przedłożyła kolejną aktualizację Propozycji Układowych do Sądu Restrukturyzacyjnego.

Zmodyfikowane obecnie Propozycje Układowe przewidują wyższy stopień zaspokojenia dla Wierzycieli zakwalifikowanych do grup II, VI oraz V tj. z poziomu 25% na 30 %.

Dodatkowo w przypadku Wierzycieli zakwalifikowanych do grup II i IV zmodyfikowano na korzyść Wierzycieli harmonogram spłaty w ten sposób, że 50% wierzytelności niepodlegającej redukcji zostanie spłacona w pierwszej racie płatnej do końca kwartału kalendarzowego następującego bezpośrednio po kwartale, w którym zostanie stwierdzona prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu. W grupie II i IV pozostałe 32 raty zostaną uregulowane do końca każdego kolejnego kwartału kalendarzowego w kwocie odpowiadającej 1,5625% wartości nieumorzonych wierzytelności.

Zaktualizowane Propozycje Układowe dostępne do pobrania pod poniższym linkiem.

https://onico.pl/informacje-dla-wierzycieli/Propozycje-ukladowe_202208311044271176.pdf

04.08.2022
Informujemy, iż Spółka przedłożyła do Sądu zaktualizowane Propozycje Układowe dostępne do pobrania pod poniższym linkiem

https://onico.pl/informacje-dla-wierzycieli/2022-08-04-propozycje-ukladowe-Onico.pdf

Zgromadzenie Wierzycieli Onico wyznaczone na dzień 16 września 2022 r. na godzinę 11:00