Usługi Autoryzowanego Doradcy dla ONICO S.A. w restrukturyzacji świadczy

Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie.

Informacje dla inwestorów

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji                                                                                                                     ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Emitent", "Spółka") na podstawie art. ...

Zmiany w Zarządzie ONICO S.A.

Zarząd Onico SA informuje, iż w dniu 1 października 2019 r. Pan Andrzej Kociubiński został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako Prezes Zarządu Spółki Onico SA.

Grupa ONICO przekroczyła 3 mld zł przychodów w 2018 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy ONICO w 2018 roku wyniosły 3,06 mld zł, o blisko 9 procent więcej niż rok wcześniej. To drugi najlepszy wynik w historii spółki, nieznacznie niższy od rekordowych przychodów na poziomie 3,15 mld zł, osiągniętych w 2016 roku. ...

Raporty bieżące