W nawiązaniu do Komunikatu ESPI nr 8/2022 z dnia 17 września 2022r. w sprawie wyników głosowania propozycji układowych Spółka pragnie wyjaśnić, iż do czasu uzyskania prawomocnego postanowienia o umorzeniu postepowania układowego pozostaje w sanacji i na dotychczasowych zasadach nadal prowadzi działalność, systematycznie poprawiając wyniki. W zależności od treści postanowienia Sądu oraz j ego późniejszego uzasadnienia Spółka podejmować będzie adekwatne decyzje prawne i biznesowe.

Dzięki intensywnej pracy udało się doprowadzić do publikacji zaległych sprawozdań finansowych włącznie z bieżącymi wynikami za dwa pierwsze kwartały 2022 roku, które ujawniają bieżącą sytuację ekonomiczną Spółki.

Tym samym, w związku z pojawiającym się szumem informacyjnym oświadczamy, iż Spółka nie znajduje się w stanie upadłości i na obecnym etapie wszelkie tego typu spekulacje są bezzasadne.

Spółka nadal prowadzi intensywną komunikację z Wierzycielami celem wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań jako że jedynie 0,8% głosów Wierzycieli zabrakło do przyjęcia układu.

Trwają również intensywne prace nad kolejnymi krokami, jakie Spółka może podjąć.

Wszystkie procesy biznesowe i administracyjne w Spółce działają bez zakłóceń.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.