Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego – skonsolidowanego rocznego – za 2021 rok. Termin publikacji raportu okresowego – rocznego – za 2021 rok miał przypadać na dzień 28 maja 2022 roku. Emitent wskazuje, iż jednostkowy raport roczny za 2021 roku został opublikowany raportem bieżącym EBI nr 17/2022 z dnia 7 listopada 2022 roku. W wyniku zmiany terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok, nowy termin publikacji raportu okresowego – skonsolidowanego rocznego - za 2021 rok zostaje ustalony na dzień 23 maja 2023 roku.

Podstawa prawna:§6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Podpis osoby reprezentującej Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu