Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2022 roku.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż w odrębnym raporcie Spółka opublikuje również skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 roku – w tym skonsolidowane sprawozdanie finansowe – niezwłocznie po otrzymaniu od firmy audytorskiej opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania za rok 2021, nad którym trwają prace biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Załączniki

JSF_ONICO_2022-4_kwa_v_3.pdf