Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 21 października 2022 roku, w załączeniu przekazuje treść jednostkowego raportu rocznego za 2019 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Sławomir
Szczotka
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu
Jan
Miller
Członek Zarządu

Załączniki

220829_ONICO_SA_sprawozdanie_zarzadu_jedn_(00000005)-sig-sig.pdf
24_10_2022_OPINIA_RN_w_sprawie_wydania_opinii_z_zastrzezeniem_przez_Bieglego_Rewidenta_SJF_za_2019.pdf
onico_jedn_2019_espr_report_2022_08_29_wpi.xml
Onico_Jednostkowy_Raport_Roczny_2019.pdf
Onico_SzB_2019_podpisane_JW.pdf
Raport_roczny_2019_Jednostkowy_ Onico_S_A_final-sig-sig-sig.pdf
Sprawozdanie_Onico_S_A_2019