W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku, Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") niniejszym informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie - XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych - o odrzuceniu zażalenia Wierzyciela EUROMIN SA na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2023 r. w przedmiocie uchylenie postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego Onico S.A. w restrukturyzacji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania (dalej: „Postanowienie”).

Sąd Okręgowy w uzasadnieniu do Postanowienia stwierdził, że zażalenie Wierzyciela EUROMIN SA podlegało odrzuceniu jako niedopuszczalne.

Tym samym wyczerpane zostały wszelkie środki odwoławcze pozwalające na wzruszenie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2023 r., które jest ostateczne i prawomocne.

Powyższe zdarzenie ma pozytywny wpływ na dalszy proces restrukturyzacyjny Spółki, który jest kontynuowany w celu zawarcia układu z wierzycielami.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu