Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent", „Onico”) w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. niniejszym informuje, iż 16 września 2022 r. Zgromadzenie Wierzycieli Spółki nie przyjęło Układu w Onico SA.

Spółka pozostaje w sanacji kontynuując działalność operacyjną bez zakłóceń. Jednocześnie Zarząd analizuje sytuację i o dalszych krokach będzie informować kolejnym raportem bieżącym.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.