Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego – rocznego – za 2021 rok.

Termin publikacji raportu jednostkowego rocznego - za 2021 rok miał przypadać na dzień 31 maja 2022 roku. W wyniku zmiany terminu publikacji ww. raportu, nowy termin publikacji raportu okresowego za 2021 rok zostaje ustalony na dzień 7 listopada 2022 roku.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna §6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".