ONICO S.A. w restrukturyzacji to spółka , której głównym celem działalności jest dostarczanie gazu LPG do podmiotów na rynku krajowym.

Jesteśmy polską spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na alternatywnym rynku NewConnect. Zajmujemy się hurtowym obrotem gazem LPG do polskich i międzynarodowych koncernów oraz do odbiorców indywidualnych. Realizujemy dostawy gazu LPG przy wykorzystaniu transportu drogowego i kolejowego.

Więcej

Relacje inwestorskie

Podstawą naszej działalności w obszarze relacji inwestorskich jest umacnianie wartości ONICO S.A. poprzez konsekwentną realizację przemyślanej strategii biznesowej.