Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w załączeniu przekazuje treść jednostkowego raportu rocznego za 2020 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Sławomir
Szczotka
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu
Jan
Miller
Członek Zarządu

Załączniki

ONICO_SA_sprawozdanie_zarzadu_jedn_29_08_2022_ok_(002)_(002)-sig-sig.pdf
Onico_SzB_2020_podpisane_JW.pdf
Raport_roczny_2020_Jednostkowy_ Onico_S_A_ NewConnect_final-sig-sig_(003)-sig.pdf
SF_JPK_ONICO_2020.xml
Sprawozdanie_Onico_S_A_2020.pdf