Zarząd ONICO spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu przez Emitenta wspólnie ze spółką Alpetrol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie listu intencyjnego (dalej: „List”) z SOCAR Trading z siedzibą w Genewie – spółką powiązaną z Państwową Spółką Naftowej Republiki Azerbejdżanu (dalej łącznie: „Strony”).

Zarząd Emitenta informuje również, iż celem zawarcia Listu jest deklaracja Stron, że rozpoczną negocjacje w celu dokonania uzgodnień w ramach możliwych warunków planowanej współpracy w zakresie inwestycji kapitałowych i infrastrukturalnych, współpracy handlowej w zakresie obrotu paliwami, w szczególności gazem płynnym, nawozami, tworzywami sztucznymi i innymi towarami uzgodnionymi przez Strony.

Szczegółowy harmonogram i warunki współpracy Stron zostaną ustalone na etapie negocjacji ostatecznych warunków współpracy.

Informacje o dalszych czynnościach związanych z podpisanym Listem będą przekazywane przez Zarząd Spółki w odrębnych raportach bieżących.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu