Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 16/2022 z dnia 4 listopada 2022 roku, w załączeniu przekazuje treść raportu okresowego – rocznego jednostkowego – za 2021 rok.

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Sławomir
Szczotka
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu
Jan
Miller
Członek Zarządu

Załączniki

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_2021-sig-sig-sig.pdf
Onico_SzB_2021_jw.pdf
Raport_roczny_2021_Jednostkowy_ Onico_S_A-sig-sig-sig.pdf
SF_JPK_ONICO_2021.xml