Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 12 lutego 2021 r.
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 r.
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 r. – 13 sierpnia 2021 r.
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 r. – 12 listopada 2021 r.
- raport okresowy roczny za 2020 r. – 28 maja 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu