Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent", „Onico”) w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 2 maja 2022 r. niniejszym informuje, iż Emitent przedłożył dziś tj. dnia 20 maja 2022 r., za pośrednictwem operatora pocztowego, do Sądu Restrukturyzacyjnego zaktualizowane Propozycje Układowe.

Spółka informuje, iż postępowanie restrukturyzacyjne Onico toczy się pod sygnaturą akt: XVIII GRs 2/20.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka – Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna:: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.