Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) wskazuje, iż skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku przekazany raportem bieżącym EBI nr 8/2020 w dniu 29 maja 2020 roku, a następnie skorygowany raportem bieżącym EBI nr 11/2020 w dniu 3 lipca 2020 roku zawierał niepoprawne dane finansowe wskazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Różnice zostały wykryte w trakcie due diligence stanów księgowych, o którym Emitent informował raportem ESPI 15/2020 oraz ESPI 16/2020. We wskazanych powyżej raportach ESPI Emitent podał również przyczyny zaistniałych błędów w sprawozdaniach finansowych.

W związku z powyższym Emitent w załączeniu przekazuje korektę raportu okresowego za I kwartał 2020 roku.


Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Raport_korekta_1Q2020-0.pdf