Jesteśmy polską spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na alternatywnym rynku NewConnect. Zajmujemy się obrotem hurtowym gazem LPG do polskich i międzynarodowych koncernów i do odbiorców indywidualnych. Realizujemy dostawy gazu LPG przy wykorzystaniu transportu drogowego i kolejowego.

Grupa Kapitałowa ONICO

Alpetrol Sp. z o.o.

- z siedzibą w Warszawie

Przeładunek gazu płynnego LPG