Zarząd spółki ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. informuje o zmianie terminu publikacji raportu za IV kwartał 2021 roku. Termin publikacji raportu za IV kwartał 2021 roku miał przypadać na dzień 14 lutego 2022 roku. W wyniku zmiany terminu publikacji ww. raportu, nowy termin publikacji raportu za IV kwartał 2021 roku zostaje ustalony na dzień 28 lutego 2022 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2022 pozostają bez zmian, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących. Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca Emitenta:
Krzysztof Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect