Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) wskazuje, iż raport okresowy za III kwartał 2020 roku przekazany raportem bieżącym EBI nr 35/2020 w dniu 30 grudnia 2020 roku zawierał błędy.
W związku z powyższym Emitent w załączeniu przekazuje korektę raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

ONICO-Raport-3kw2020_06.05.2021_GLC.pdf