Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Załączniki

SF_ONICO_SKONSOLIDOWANE_3_KW_2022_V_11-14-11-2022_g_16_52.pdf