Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o złożeniu w dniu 29 kwietnia 2022 r., za pośrednictwem operatora pocztowego, propozycji układowych do Sądu Restrukturyzacyjnego. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt XVIII GRs 2/20.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka – Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.