Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu 23 marca 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta – Cornelia Chemicals sp. z o.o. (dalej: „Cornelia Chemicals”), na którym Pan Andrzej Kociubiński złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie i jednocześnie z funkcji Prezesa Zarządu Cornelia Chemicals.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cornelia Chemicals podjęło w związku z powyższym uchwałę o powołaniu z dniem 24 marca 2022 r. do Zarządu Pana Piotra Kocmana, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller – Członek Zarządu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.