Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 14/2022 z dnia 24 października 2022 roku (dot. publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 r.), a także do raportu bieżącego EBI nr 20/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku (dot. zmiany terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.), w załączeniu przekazuje treść raportu okresowego – skonsolidowanego rocznego – za 2019 rok.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Załączniki

28.12.2022_OPINIA_RN_w_sprawie_wydania_opinii_z_zastrzezeniem_przez_Bieglego_Rewidenta_ssf_za_2019.pdf
221228_ONICO_SA_sprawozdanie_zarzadu_skon_28_12_2022-sig-sig-s.pdf
221228_Raport_roczny_2019_Skonsolidowany_Grupa_Kapitalowa_Onico-sig-sig-sig.pdf
KPW_Audyt-sprawozdanie_z_badania_SSF_2019_Onico_SA_JW.pdf
ONICO_SA_2019_skons_28-12-2022.pdf
onico_skons_2019_espr_report_2022_12_28_wpi..xml