Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego – skonsolidowanego rocznego – za 2019 rok.

Termin publikacji raportu okresowego – rocznego - za 2019 rok miał przypadać na dzień 29 maja 2020 roku.

Emitent wskazuje, iż jednostkowy raport roczny za 2019 roku został opublikowany raportem bieżącym EBI nr 14/2022 z dnia 24 października 2022 roku.

W wyniku zmiany terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok, nowy termin publikacji raportu okresowego – skonsolidowanego rocznego - za 2019 rok zostaje ustalony na dzień 28 grudnia 2022 roku.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"