Tytuł raportu: Powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu ONICO S.A.
Data: 20.12.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 48/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") przekazuje do wiadomości publicznej informację, że w dniu 18 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym została podjęta uchwała w przedmiocie powierzenie Panu Piotrowi Kocmanowi funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Życiorys Pana Piotra Kocmana został opublikowany Raportem Bieżącym EBI nr 72/2019 opublikowanym w dniu 21 listopada 2019 r.