Zarząd ONICO S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w załączniku do raportu bieżącego EBI nr 71/2018 z dnia 21.11.2019 r. dotyczącym przekazania do wiadomości publicznej życiorysów Członków Rady Nadzorczej Emitenta, wystąpiła omyłka, która dotyczy życiorysu jednego z Członków Rady Nadzorczej – Pana Rafała Roszkowskiego.
W opublikowanym życiorysie Członka Rady Nadzorczej – Pana Rafała Roszkowskiego na stronie 1, w punkcie 2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, zostały błędnie wskazane, następujące punkty doświadczenia zawodowego:
2011 – 2016 HAWE S.A. (Dyrektor Zarządzający)
2014 – 2015 Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.,
podczas gdy doświadczenie zawodowe Pana Rafała Roszkowskiego nie obejmuje w/w pozycji.

Poprawny życiorys Pana Rafała Roszkowskiego pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta znajduje się w załączniku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Członek Zarządu