W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 64/2019 EBI opublikowanego w dniu 13.11.2019. r, Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent" lub „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej życiorysy zawodowe członków Zarządu Emitenta wymagane zgodnie z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Członek Zarządu

Załączniki

Andrzej_Kociubinski_Zyciorys_z_ASO-skonwertowany-0.pdf
Piotr_Kocman_Zyciorys_zgodny_z_ASO-skonwertowany-1.pdf