W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 63/2019 EBI opublikowanego w dniu 12.11.2019. r, Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent" lub „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Emitenta wymagane zgodnie z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Członek Zarządu

Załączniki

Zyciorys_Dominik_Drozdowski-skonwertowany-0.pdf
Zyciorys_Mariusz_Kumorek-skonwertowany-1.pdf
Zyciorys_Rafal_Roszkowski-skonwertowany-2.pdf
Zyciorys_Tomasz_Bujak-skonwertowany-3.pdf
Zyciorys_Wojciech_Puciata-skonwertowany-4.pdf