Spółka Onico S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Anna
Przywecka-Turczyn
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Załączniki

ONICO-_Raport-_2Q.2019_v_14-8-2019_(003)_1-0.pdf