Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2018 oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok 2018.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. - 6.3., 7.1-7.2 i § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Marek
Stanio
Prezes Zarządu
Jolanta
Burzyńska
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

1_pismo_Zarzadu_do_rr_2018-0.pdf
2_jednostkowe_z_dzial_za_2018-1.pdf
3_jednostkowe_SF_za_2018-2.pdf
4_spr_z_dzial_GK_za_2018-3.pdf
5_skonsolidowane_SF_za_2018-4.pdf
7_wybrane_jedn_dane_fin_z_bilansu_i_rzis_w_EUR-5.pdf
6_wybrane_dane_finansowe_spolek_nieobjetych_konsolidacja_2018-6.pdf
8_ONICO_BSF_2018_sprawozdanie_z_badania_(end)-7.pdf
9_GK_ONICO_BSSF_2018_sprawozdanie_z_badania-8.pdf
stanowisko_Zarzadu_dot._zastrzezen_bieglego_rewidenta_do_SF_jedn_i_skons_za_201-9.pdf