Tytuł raportu: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Data: 21.11.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2018

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 21 listopada 2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Marka Stanio, tj. osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, Spółka powzięła informację o nabyciu przez Marka Stanio łącznie 214 akcji Emitenta, w wyniku transakcji dokonanych w dniach 19-20 listopada 2018 roku.

Pan Marek Stanio pełni funkcję Prezesa Zarządu w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

zawiadomienie_art._19_MAR_MS_21112018.pdf