Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Marek
Stanio
Prezes Zarządu
Artur
Krzyk
Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Załączniki

ONICO-_Raport-_3Q_2018_14112018-0.pdf