Zarząd ONICO S. A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 9 listopada 2018 roku, Emitent zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie („Kancelaria”). Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie przez Kancelarię na rzecz Emitenta następujących usług:
1. wspieranie Emitenta przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie rynku NewConnect;
2. współdziałanie z Emitentem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Obrotu;
3. bieżące doradzanie Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku New Connect.


Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Marek
Stanio
Prezes Zarządu
Artur
Krzyk
Wiceprezes Zarządu ds. handlowych