Tytuł raportu: Zawarcie istotnej umowy z jednym z czołowych dostawców z branży rolniczej działających na rynku międzynarodowym
Data: 04.10.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje o zawarciu przez Emitenta w dniu dzisiejszym umowy na dostawy hurtowe, drogą morską, oleju z jatrofy, stanowiącego wkład bazowy do produkcji biopaliw (dalej: "Umowa") z jednym z czołowych dostawców z branży rolniczej działających na rynku międzynarodowym (dalej: "Spółka").

Dostawy towaru rozpoczną się w 2019 roku i będą realizowane w okresie kolejnych 12 miesięcy. Ilość nabywanego towaru wyniesie ok. 360.000 ton.

Wartość nabywanego towaru przekracza 20% wartość zakupów Emitenta w 2017 roku.

Umowa reguluje zasady wzajemnej współpracy Stron, wymagania dot. jakości surowca, ceny po-szczególnych pakietów dostaw oraz sposobu ich zapłaty oraz inne niezbędne elementy umów tego rodzaju.