Zawarcie kolejnej umowy z PKN Orlen S.A.

Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że uzyskał potwierdzenie o zawarciu kolejnej umowy, której przedmiotem jest kupno paliw płynnych od spółki PKN Orlen S.A. Celem transakcji jest dalsza odsprzedaż. Szacowana wartości umowy wynosi 4 200 000 złotych. Niniejsza umowa została podpisana na okres 3 miesięcy. Jej warunki nie odbiegają od standardowych warunków dla tego typu umów. 

Jest to czwarta umowa zawarta ze spółką PKN Orlen S.A. Informacje o poprzedniej opublikowane zostały w raportach bieżących numer 19/2011, 23/2011 oraz 26/2011. 


Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".