Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BRE Bank S.A.

Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 12 października 2011 roku Spółka zawarła aneks do umowy kredytowej z BRE Bank S.A., o zawarciu której spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 27/2011 z dnia 14 września 2011 r.

Niniejszy aneks zwiększa wartość pozyskanych środków w ramach w/w umowy z 3 500 000 zł do 9 500 000 zł. i obowiązuje od dnia 12 października 2011 r.

Pozostałe warunki w/w umowy pozostają bez zmian. 

W ocenie Zarządu niniejsza informacja ma znaczący wpływ na sytuację finansową Spółki.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".