Zawarcie aneksu do umowy handlowej zwiększającego dostawy biopaliw do spółki Slovnaft Polska S.A.

Zarząd ONICO S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał potwierdzenie o zawarciu aneksu do umowy na dostawę biopaliw, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. Niniejszy aneks zwiększa wartość zawartej umowy. Obecna wartość umowy wynosi 21.700.000 złotych. Pozostałe warunki w/w umowy pozostają bez zmian.

W ocenie Zarządu niniejsza informacja ma znaczący wpływ na sytuację finansową Spółki.