Zawarcie istotnej umowy - zaciągnięcie pożyczki

Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 3 października 2011 roku zawarł umowę pożyczki na kwotę 1 500 000,00 PLN z akcjonariuszem, spółką Capital Partners S.A. Pożyczka została udzielona na okres 2 miesięcy i jest oprocentowana zgodnie z warunkami rynkowymi. Niniejsza umowa nie zawiera dodatkowych zabezpieczeń, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na podstawową działalność handlową ONICO S.A. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".