Raport spółki ONICO S.A. za trzeci kwartał 2012 r.

Zarząd ONICO S.A. w załączeniu przedstawia raport za trzeci kwartał 2012 r. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załączniki

Raport kwartalny 3kw 2012