Zarząd ONICO S.A. w załączeniu przekazuje skorygowany Raport spółki za drugi kwartał 2013 r.

Korekta dotyczy błędnie wyliczonych wartości EBITDA podanych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym opublikowanym w dniu 18 lipca 2013 roku RB nr 27/2013- zarówno w wybranych danych dotyczących sprawozdania jednostkowego, jak i skonsolidowanego

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Tomasz
Turczyn
Prezes Zarządu

Załączniki

Skorygowany Raport kwartalny za 2 kw 2013