Zarząd ONICO S.A. w załączeniu przedstawia raport za drugi kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Tomasz
Turczyn
Prezes Zarządu
Alfred
Dawiec
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Raport kwartalny 2 kw 2013