Zarząd ONICO S.A. w załączeniu przedstawia raport za trzeci kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Tomasz
Turczyn
Prezes Zarządu
Marek
Stanio
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

onico_raport_kwartalny_3_kw_2016_v_9_11_2016_b_0