Zarząd ONICO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany Raport Roczny za 2016 rok.Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Marek
Stanio
Prezes Zarządu
Artur
Krzyk
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

pismo Prezesa Zarządu ONICO SA 30052017
ONICO skonsolidowane sprawozdanie Zarządu 2016
skonsolidowane SF 2016 ONICO
GK ONICO_BSSF 2016_opinia
Wybrane dane finansowe GK ONICO 2016 skonsolidowane
oświadczenie - dobre praktyki NewConnect ONICO