Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2017 roku
Data: 30.06.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2017

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

W dniu 27 czerwca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. w związku z powyższym przekazujemy wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.

Nazwa akcjonariusza – Capitale Tre Investments S.A.

Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 900.000

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 81,96

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 47,47

Nazwa akcjonariusza – Trigon Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 77.250

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 7,03

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 4,07

Nazwa akcjonariusza – Pan Jakub Szymański

Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 59.118

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 5,38

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 3,11

Nazwa akcjonariusza – Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 58.776

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 5,35

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 3,1