Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 grudnia 2016 roku
Data: 23.12.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2016

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

W dniu 23 grudnia 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Onico S.A. w związku z powyższym przekazujemy wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.

Nazwa akcjonariusza – Capitale Tre Investments S.A.

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 1.055.000

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 84,25

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 66,10

Nazwa akcjonariusza – Trigon Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 77.250

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 6,16

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 4,84

Nazwa akcjonariusza – Pan Jakub Szymański

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 63.904

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 5,10

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 4

Osoby reprezentujące spółkę:

Tomasz Turczyn – Prezes Zarządu

Marek Stanio – Wiceprezes Zarządu