Tytuł raportu: Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Data: 19.12.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu dzisiejszym od Tomasza Turczyna Prezesa Zarządu Emitenta, powziął informację o nabyciu akcji Emitenta przez Capitale Tre Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, która jest bezpośrednio kontrolowana przez Tomasza Turczyna. Z przekazanych informacji wynika, że na podstawie umowy zbycia akcji, Capitale Tre Investments S.A. nabyła 550.000 akcji za łączną kwotę 24.156.000 zł, tj. 43,92 zł za każdą jedną akcję.