Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż z dniem 8 stycznia 2021 roku została rozwiązana umowa na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect zawarta z Kancelarią Adwokacką Kramer i wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotowa umowa została rozwiązana za porozumieniem stron zawartym w dniu 8 stycznia 2021 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu