Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 15/2022 z dnia 24 października 2022 roku (dot. publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 r.), a także do raportu bieżącego EBI nr 3/2023 z dnia 6 lutego 2023 roku (dot. zmiany terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.), w załączeniu przekazuje treść raportu okresowego – skonsolidowanego rocznego – za 2020 rok

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Załączniki

230208_Raport_roczny_2020_Skonsolidowany_GK_Onico_02-sig-sig-sig.pdf
KPW_Audyt_sprawozdanie_z_badania_SSF_2020_Onico_SA.pdf
Onico_S_A_Sprzwozdanie_Zarzadu_2020-sig-sig-sig.pdf
Raport_Gielda_SSF_ONICO_2020.pdf
ONICO_SSF_2020_espr_report_2023_02_08_wpi_dla_BR_06.xml