Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 14 lutego 2023 r.
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.
- raport okresowy roczny za 2022 r. – 31 maja 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu